autiweg                              Autibahn

Voordelen

 

Omdat autisme niet alleen kommer en kwel is, volgen hier de 
voordelen op een rij.

 

In het bijzonder voor mensen met het syndroom van Asperger geldt:

eerlijk, betrouwbaar, rechtdoorzee en loyaal [indien niet strijdig met de eerste drie]
een hoge morele code
een groot gevoel voor rechtvaardigheid
een goed geheugen
enthousiasme en kennis van een speciaal onderwerp
een originele manier van denken
goede verbeeldingskracht
opmerkelijk vermogen in beelden te denken
                        bron: NVA  [ ] = eigen toevoeging

Details 'zien', heeft voordelen als je het geheel tenminste 
niet uit het oog verliest. Het geeft een brede basis waar op 
gebouwd kan worden.
 

Heel punctueel en goed werk afleveren scoort extra en dat kan 
een autist goed. Hij/zij duikt er helemaal in.

Dikwijls zijn de zintuigen extra goed ontwikkeld.
Geluid; kleurgevoeligheid; licht; reukzin; smaak en tastzin.
Als er geen last is van de overgevoeligheid, is dat geweldig fijn. 
Het verschil met anderen is niet meetbaar.

Door bovenstaand genoemde punten is een enorm genieten van 
kleine dingen mogelijk.  Als het ware genieten à la Toon Hermans. 
Gun jezelf dat genoegen.

Autisten kunnen veel dingen makkelijker doen dan niet-autisten. 
Daarbij speelt de intelligentie mee. Bijvoorbeeld:

- Door niet in paniek te raken kun je koelweg de juiste
   oplossing aandragen terwijl een niet-autist even bij 
   komt van de schrik.
 

- Door het vaak aangewezen zijn op het vergelijken met
  eerdere ervaringen ontstaat in de loop der tijd een 
  enorme database met gevoelens en bijbehorende feiten
  of beelden. Een goed geheugen speelt daarbij een rol 
  en je moet belangstelling hebben voor het onderwerp:
  In associaties kan een autist heel snel en trefzeker zijn.
 

Kanttekening bij een ziekenhuisopname van Anthony door zijn moeder.
En verder wat ik heel erg belangrijk vind is dat ze zelf vaak heel goed weten 
aan te geven wat wel en niet goed is, wat ze wel of niet aankunnen. 
Het kan me nog steeds verbazen dat ze intuïtief vaak zelf datgene doen wat 
het beste is voor hun lichaam.               
                                                             bron: The Rainbow Site

Die zelfde ervaring heb ik bij mezelf kunnen vaststellen. 
Als ik een depressie op de weerkaart volg dan kan ik 
intuïtief voor onze eigen plaats een beter weerbericht 
afmeten dan wat de weerman brengt. Ik houd met veel
meer of andere factoren rekening. Het hoort bij de
dingen die mij boeien.  

Weer is het dat eeuwige vergelijken met eerdere ervaringen 
en kennis; maar je ziet dat het ook voordelen biedt.
 

Men zegt dat ik seriëel denk maar dit lijkt meer op simultaan spelen.

bloemenrand