autiweg                              Autibahn

Taak

Na de voordelen breed te hebben uitgemeten komt nu de
taak, want een autist is altijd bezig of zoekt iets te doen.

Een storing (deze zin), omdat iets anders tussendoor moet, 
kan funest werken; paniek ... want de taak is niet af. 
Eerst afwegen wat voorrang krijgt. 
Stel je erop in, dat een storing moet kunnen. Moeilijk.

  
              Tip: denk of praat er van tevoren over.

Een taak kan van eenvoudig tot ingewikkeld, een opdracht
zijn die je jezelf geeft of die door anderen wordt gegeven.
En daar bestaat het leven dan uit.

 

Als autistisch persoon wil je de zaken, meer dan normaal, op 
een rijtje hebben voordat je zelfs maar aan beginnen kan denken.
Staat de opdracht je niet duidelijk voor ogen dan vertoon je 
vluchtgedrag en grijp je naar de dagelijkse routines om over 
andere reacties maar niet te spreken.

 

De taak zelf 

- Een taak moet te overzien zijn, dus een grote taak in kleinere
  taken verdelen.

                      - Is de taak niet te zwaar of moet er eerst iets geleerd
                   worden.

                - Zijn alle dingen aanwezig om de taak uit te voeren, zoals
                  materiaal en goed gereedschap en ligt het op de vaste plek.

                     - Heeft alles een naam gekregen. Picto's of zo kunnen ook een
                  naam zijn.
 

Het hoe, de briefing.
Nu moet de handleiding nog duidelijk zijn. 
Een gebruiks-aanwijzing anders gezegd, die toegespitst is
op je persoonlijke vaardigheden en kennis.
 

De tijdsvolgorde moet bekend zijn.
Is het werk van tevoren bekend gemaakt, en in jouw 'programma' 
opgenomen, is alles begrepen.
Nadat ... klaar is ga je ... doen. Of, om zo en zo laat begin je met ... 
en dat moet om zo laat klaar zijn en dan volgt ...

De plek is belangrijk.
Waar is de werkplek. Kan je daar lekker werken of is er storing 
door licht, geluid of anderszins.
Is er gelegenheid om tussendoor te relaxen. Vooral bij spannend 
werk is het zogenaamde 'eiland van rust' hard nodig.
 

De personen.
Wie geeft de taak en is dat altijd dezelfde en waar kan ik bij 
vragen terecht.
Voor een begeleider zijn jouw vragen belangrijk. Een vraag duidt 
aan dat de opdracht niet volledig of volledig duidelijk was. 
Bijsturen dus, verklaren met meer of andere details.
 

Heb je jezelf voorgenomen iets te doen, kijk dan of de hierboven 
genoemde punten van toepassing zijn voor je begint.
Pas als alles echt startklaar is kan je lekker werken aan een taak:
        vlinderlicht

 

 

bloemenrand