autiweg                              Autibahn

Statistiek

Volgens de nu bekende gegevens zullen circa 1,16 % van de mensen
een stoornis aan het autistisch spectrum hebben. In Nederland zijn dat
ruim 200.000 mensen. (onderzoek van Baird) Van deze mensen is
ongeveer de helft tevens  anderszins gehandicapt.
Er zijn circa vier maal zo veel mannen als vrouwen met de stoornis. 

Het lijkt er op dat de cijfers hoger zijn dan gedacht...
Waarschijnlijk zijn er veel ouderen die nooit zijn gediagnostiseerd.

 

bloemenrand