autiweg                              Autibahn

De brug

boogbrug romeins

Een brug slaan is technisch gezien een knap staaltje.
Figuurlijk kunnen we een brug slaan tussen verschillende culturen.
We leren elkaars taal.
Een brug tussen autistische en andere mensen is hier het streven.
Er kunnen veel voorbeelden worden gegeven...
Het enige dat echt telt is de vaste wil en het vermogen om elkaar te begrijpen.
Kruip in de ander zijn huid.

 

Met het weergeven hoe een taak, een opdracht werkt voor autistische mensen
vertrouw ik iets te hebben aangereikt.
Maak maar rustig van iedere activiteit een taak.

Blijf de zonnige kant en de humor zien; gelukkig is die aanwezig.

 

Help alstublieft, een brug te slaan tussen zo veel mogelijk autistische en niet-autistische mensen.
Help mee een brug te slaan zodat wij elkaar verstaan.

bloemenrand