autiweg                              Autibahn

Boodschap

Een boodschap
aan alle mensen die mens willen zijn …
aan alle autisten in welke vorm dan ook …
aan alle psychiaters en psychologen en andere hulpverleners
die niets of weinig weten van autisme.

 

Meestal is aan een autist niet te zien wat hem van anderen
onderscheidt. In de hersens zit echter wel degelijk verschil
en dat uit zich op verscheidene gebieden.

 

Een autist wil wel als normaal mens meedraaien in de maatschappij.
In de huidige multi ... weet-ik-veel  samenleving ligt veel niet vast.
Om de verwarring, die dit de mensen brengt, te verminderen is
een planning nodig die verder gaat dan de volgende verkiezingen.
Als de overheid niet slaagt om zekerheid te bieden laten we dat
dan, in het klein, zelf proberen. Innovatie is ook niet alles.
Ik las:
"Van een autisme-vriendelijke schoolcultuur profiteren niet alleen
de autistische kinderen maar heel veel meer aandachts-kinderen;
dus is het een meerwaarde voor de school en de kwaliteit van het
onderwijs."

 

Dit geldt toch eigenlijk voor de hele samenleving.
Het weten waar je aan toe bent, meer zekerheid, iets meer
structuur van dag tot jaar.
Met enkele kleine aanpassingen zal het meer mensen lukken om
goed in de maatschappij te functioneren. Doet u mee!

Speciaal voor hen die dit lezen om voor hun kind het beste te 
uit te zoeken: 
Het autisme is veelal een andere samenstelling van de genen. 
Wellicht heeft u, uw partner of beiden uw kind iets meegegeven.
Het is voor het kind zinvol om dat in kaart te brengen, maar voor 
uzelf ook. 
Het geeft zo'n opluchting om te weten waaraan je toe bent.