autiweg                              Autibahn

Inleiding

 

 

Autisme is iets wat ingebakken is. 
Door welke oorzaak dan ook ontstaan. 
Met voeding of medicijnen is soms enige invloed uit te oefenen. 
Met het accepteren van autisme komt de vraag hoe we ermee om 
kunnen gaan.

Het is als met mensen die een vreemde taal spreken, je begrijpt
ze niet. Maar omgekeerd is dat ook het geval, zij begrijpen jou niet. 
Als je nu die taal gebruikt die beide partijen begrijpen, dan kun je 
elkaar wel verstaan.

Voor sommigen zullen dat plaatjes zijn, bijvoorbeeld picto's.
Voor anderen een structuur zoals een schema, tabel of agenda. 
Nog weer anderen hebben genoeg aan een andere wijze, 
concreter, van taalgebruik of van vraagstelling.

Iedereen  is een individu op zichzelf met aangeboren eigenschappen 
en aangeleerde vaardigheden. Het is zaak om zo goed mogelijk
in de huid van die ander te kruipen. 
Pas als je aanvoelt hoe de ander op iets zal reageren ben 
je op de goede weg om elkaar niet alleen te verstaan 
maar ook te begrijpen.

Moeilijk, hoor, denk daar nu eens een hele dag aan bij alles 
wat er gebeurt. En het beroerde is dat een autistisch iemand
bepaalde vaardigheden mist. Hierdoor moet de andere partij
zich anders opstellen dan normaal om de communicatie op gang 
te houden. Het lijkt dan van één kant te moeten komen.

Maar vergeet niet dat bij een autistisch mens dikwijls alles al op 
topniveau draait om de wereld om hem heen te kunnen volgen. 
Het komt dus toch van twee kanten.

 

 nachtvlinder                  nachtvlinder