autiweg                              Autibahn

Wel

Jij zet me aan het denken,
je kunt me inspireren;
jij zet de juiste toon.
Daar kan ik wat van leren.

Het is de juiste snaar die trilt
tot grote hoogten voert,
het resoneert oneindig lang
en waar je goed bij boert.

Ik zie ineens oneffenheid;
die om een vulling vraagt.
Want evenwicht dat zoeken wij,
zodat het beter draagt.

Tandarts professie ligt me niet,
maar graag toch zal ik vullen,
als ervaring me gegeven is:
die heb ik toch, verdulle.

Met kinderen maak je heel veel mee;
die zijn zo rechtstreeks nog.
Die naïeve eerlijkheid
dat is geen bedrog.

En zelfs als ze gemeen doen,
oneerlijk bovendien:
daar kan je iets aan doen dan,
je hebt ze al doorzien.

Dus uit die wel daar put ik
en kijk 'tig' jaren terug;
en zie vertrouwde beelden,
dan is autisme vlug…