autiweg                              Autibahn

Emotie

Omdat ik geluiden goed kan horen
waardeer ik ook de stilte.
Hoe fijn is ochtendgloren
na een nacht die rilde.

Door vreugde ken ik verdriet;
Pijnloosheid en pijn.
Wie kent de moeheid niet
na uitgerust te zijn.
 

Mijn thuis waardeer ik het meest,
na veel gereis, gedoe
ik lang ben weggeweest.
Het vreemde is vertrouwd.

Na oorlog komt er vrede;
na droogte komt er nat.
en na het hele wrede
een liefde die vergaf.

Op leven volgt de dood;
heb daar maar vrede mee.
Eet rustig maar je brood;
draag water naar de zee.