autiweg                              Autibahn

Lekke band

fiets

Doodmoe komt hij thuis;
hij is ook veel te laat.
Je vraagt dan even door,
je weet wel hoe dat gaat.

'Een lekke band' komt er dan uit
'vanaf de brug gelopen'.
Want dat, dat weet de guit, 
met lekke band is 't lopen.

Bij inspectie blijkt de fiets
geen lekke band te hebben.
Waarom, de vraag dan:
van een lekke band te reppen? 

Geagiteerd komt logica
er zonder aarzelen aan
'k ben door glas gereden, mam,
en dan is 'ie naar de maan!'

betreft jongen met PDD-NOS in 2002

5-7-2003