autiweg                              Autibahn

Vullen

 

Als jij iets verwacht,
dat ik iets zal vullen
vergeet dat dan maar
ik heb alleen nullen.

Een droom blijft droom;
dat is gezond.
Dus geen illusie
die is licht ongegrond.

Je kan veel zèlf
met je eigen gaven.
Wordt optimist,
dan ben je een brave.

Je hebt méér gekregen,
je kan een voorbeeld zijn
Wees gul met die gaven,
dan voel je je fijn.

En mocht het zo wezen,
dat toch vulling komt,
Spetter je vreugd dan
de hele wereld rond.

Want voor iedereen,
't zij groot of klein,
zal er wel eens een dipje,
op te vullen zijn.

 

8-7-2003