autiweg                              Autibahn

Gedicht

 

Met een gedicht dan leg je wel
de klemtoon netjes op de knel,
maar zie je vaker niet
wat de context biedt.

De achterliggende gedachte
dat's waar we dan op wachten.
Die blijft dus in de mist
en… weer een kans gemist.

Kent de lezer de context wel,
dan is dat meegenomen.
Wat de lezer dan ziet,
dat ziet een ander niet.

Kortom je kan hier lekker kwijt
je hele ziel en zaligheid;
of het hard was of zachter
wie kijkt er achter.