autiweg                              Autibahn

Slotverklaring?

Ik stootte wel tienduizend keren
m'n neus en daarvan moet je leren.
Ik reageer dan glad verkeerd
en raak prompt gefrustreerd.
En gaat het fout verhoogd de tensie
evenzeer dus de frequentie.
Ik kan nu eenmaal niet zo voelen
wat ze eigenlijk bedoelen.
De beste bedoelingen ten spijt
raak je snel je reputatie kwijt.

Nu weet ik hoe het is gekomen
niet alleen akelige dromen.
Nu waarachtig, ik heb het liever,
ben ik eindelijk assertiever.
Maar ik ga niet op het oorlogspad
zo, zijn er al problemen zat.
Ik heb herkauwd wat vroeger was,
en dat doe je nu dan pas!
Fijn, van alle narigheid
ben ik nu het meeste kwijt.

Met een beetje fijne hulp
kom ik langzaam uit m'n schulp.
Mijn begrip, dat moet ik kwijt,
geeft een andere mogelijkheid.
Ik kan er geen gevoel voor kopen
maar vele wegen liggen open.
Ik kan nu nieuwe plannen maken,
eeuwig piekeren eindelijk staken.
Als het zonnetje gaat verdwijnen
zie ik toch de zon weer schijnen.

11-8-2003